Lloyd Hotel moods in seven short films (2010)

De video's zowel als de fictieve brieven verwijzen naar de turbulente geschiedenis van het Lloyd-Hotel. Gebouwd als gegoed landverhuizershotel in de twintiger jaren transformeerde het naar gevangenis voor februaristakers in de tweede wereldoorlog en gevangenis voor jongeren in de zeventiger jaren. Na vijtien jaar plaats te hebben geboden aan vele kunstenaarsateliers is het nu weer een hotel met honderdtwintig kamers en een culturele ambassade.

De gevoelens en gedachten verfilmen van de tien- duizenden die de afgelopen tachtig jaar in het Lloyd Hotel verbleven, kon niet anders dan in beelden die aan collectieve herinnering raken. Ik laat een stapeling van gemoedstoestanden zien; gevangen herinnering tussen de muren van het Lloyd Hotel. Ik heb gezocht naar een balans van multi-interpretabel maar wel herkenbaar beeld en soms gevaarlijk duidelijke metaforen. Door open en ingetogen te blijven kan de toeschouwer zich verhouden en zijn eigen associaties invoegen.